TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Build

ФЕЉТОН: Од Станислав Јанковски до Станислав Фурман – различни генерации со славно минато го оформиле полскиот тим за ...

Build - 22.10.2017

Адолф Циборовски, кој како проект менаџер на Обединетите нации ја координирал изработката на Генералниот урбанистички план за град Скопје, е име коешто е неизбришливо сврзано со современиот развој на Скопје.